Κυριακή 23 Ιανουαρίου 1955


Σήμερα η ομάδα χωρίστηκε και πραγματοποίησε τρεις διαφορετικές δράσεις. Μερικοί δούλεψαν στον Νεώσοικο στο Φάληρο. ΄Αρχισε η καθαριότητα μετά την επισκευή της στέγης και το σοβάτισμα των τοίχων.
΄Αλλοι Ναυτοπρόσκοποι συμμετείχαν στην δενδροφύτευση στο Δαφνί, την οποία είχε διοργανώσει η Περιφέρεια Προσκ. Αθηνών. Φυτέψαμε 80 δενδρύλια.

Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
Αύγουστος 1953 Σεισμοί Ιονίων. Από Ημερολόγια των πρώτων 50 χρόνων Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 1955


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.