Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 1956


Σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα διεξάγονται βουλευτικές εκλογές. Γρήγορα-γρήγορα ριχτήκαμε στη δουλειά γιατί ο Νεώσοικος είχε πολύ δουλειά κρύο έκανε κι έπρεπε πάσει θυσία να αποφύ-γουμε την πολιτική... κουβέντα η οποία όλο και μας έβαζε σε πειρασμό!! Σ’ αυτό μας βοήθησε πολύ το καμινέτο του Κάρταλη με το οποίο έκαψε τον “Θαλασσόλυκο”. Έκανε τέτοιο θόρυβο που κάθε πολιτικολογία πνίγονταν εν τη γενέσει της... Όλοι δουλέψαμε με πολύ κέφι σήμερα και έτσι προχώρησε πολύ η δουλειά. Ο “Θαλασσόλυκος” κάηκε και στοκαρίστηκε στα βρεχάμενα, η δε ντερίβα του βάφτηκε με μίνιο. Βάφτηκαν επίσης με υφαλόχρωμα τα ύφαλα του “Δελφίνος” και συνεχίστηκαν οι επισκευές του “Πειρατή”. Έγινε και άσκηση κωπηλασίας με τον “Γλάρο”.

Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 1955 Από Ημερολόγια των πρώτων 50 χρόνων Τετάρτη 28 Μαρτίου 1956


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.