Γάμος Ακέλα (το 1937)


Την Πέμπτην 9 Σεπτεμβρίου ετελέσθησαν οι γάμοι του Ακέλα της Αγέλης Λυκοπούλων της 3ης Ο.Α.Π. κ. Αλ. Σαράτσογλου μετά της Αρχηγού της 2ας ομάδος
Οδηγών Φ. Ζαφειροπούλου. Εις τους νεονύμφους ευχόμεθα παν καταθύμιον.

Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
Κατασκηνώσεις: Ιστορία 3ης Αγέλης Ν/Π Αθηνών 1918 - 1988 Εκδρομή 1932


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.