1978


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
4-4: Πίττα Συστήματος στο Σ.Ε.Ο. Βάρης, ύπνος, στο Χαλάνδρι.
8 Β’ στάδιο εκλογών ενωμοταρχών στη Λέσχη.
ΙΟΥΛΙΟΣ
Κατασκήνωση Ερμιόνης 1978.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
1: Συγκέντρωση στη Λέσχη.
8: Ναυτική Συγκέντρωση στη Βούλα.
22: Ναυτικ’η συγκέντρωση στη Βούλα.
30: Εκδρομή διήμερη.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
5: Ναυτική συγκέντρωση στη Βούλα.
12: Συγκέντρωση στη Λέσχη.
19: Εκδρομή.
26: Ποδηλατικοί αγώνες “TOUR DE LYKABETTUS”.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
3: Συγκέντρωση στη Λέσχη.
10: Εκδρομή ομάδας στον Διόνυσο. Κατασκευές, πορεία, ποδοσφαιράκια (!).
17: Συγκέντρωση στη Λέσχη.
27-28-29: Εκδρομή ορειβατική Συμβουλίου Τιμής στο Μαίναλο.

Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
1977 Τρίτη εικοσιπενταετία, 1964 –1988 1979


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.