23 - 24 Φεβρουαρίου 1935


Εκδρομή στην κορυφή Πεντέλης. Διανυκτερεύσαμε στο σπίτι του κ. Σαράτσογλου στην Κηφισιά. Κατά την άνοδο έγινε και ανίχνευση. Ήρθαν 21 Ν/Π υπό τον αρχηγό κ. Σπέντζα.
11 Μαρτίου 1935
Λόγω της ανωμάλου πολιτικής καταστάσεως δεν έγιναν συγκεντρώσεις στο διάστημα από 1ης Μαρτίου. Ο κ. Ιδρ. Αρχηγός εξέφρασε την επιθυμία οι τραυματιοφορείς της ομάδας να είναι έτοιμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην μεταφορά των θυμάτων του εμφύλιου σπαραγμού στην Αθήνα ή στον Πειραιά. 20 Ναυτοπρόσκοποι της ομάδας τραυματιοφορείς έφεραν άδειες γι’ αυτό εκ μέρους των γονέων. Καθορίσθηκε δε και ο τρόπος του συναγερμού των, σε περίπτωση ανάγκης. Σήμερα ο αρχηγός έκαμε δοκιμαστικό συναγερμό των τραυματιοφορέων, οι οποίοι βρέθηκαν την καθορισμένη ώρα στον τόπο που είχε προσδιορισθεί για την συγκέντρωσή τους.

Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
30 Ιουνίου 1934 Από Ημερολόγια των πρώτων 50 χρόνων Ηρωική ποδηλασία


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.