Κυριακή 5/3/39:


Σήμερα η ομάδα παρακολούθησε για μιάμιση ώρα διάλεξη περί αντιεροπορικής αμύνης. Κατόπιν προβιβάστηκε στην β’ τάξη ο ναυτοπρόσκοπος γ’ τάξης Μανωλκίδης, ενώ οι υπόλοιποι εξεταστέοι συνέχιζαν. Οι άλλοι ναυτοπρόσκοποι καθάρισαν τα πεύκα στο αλσύλιο “Πευκάκια” της οδού Σίνα από τις κάμπιες.

Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
Πέμπτη 31/12/36 : Από Ημερολόγια των πρώτων 50 χρόνων Κυριακή 19/3/39:


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.