Κυριακή 19/3/39:


Πήγαμε στο Κέντρο Χημικού Πολέμου για να επισκεφθούμε το εκεί Μουσείο αντιεροπορικής άμυνας.

Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
Κυριακή 5/3/39: Από Ημερολόγια των πρώτων 50 χρόνων Κυριακή 2/4/39:


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.