Κυριακή 2/4/39:


Συγκέντρωση στη Λέσχη στις 9 π.μ. Παρέστη ο κ. Παπασπυρόπουλος ο οποίος μας βοήθησε στα τραγούδια μας και μας έμαθε μερικά. Κατόπιν πάρθηκαν αποφάσεις για την γιορτή μας και παίξαμε ένα παιγνίδι στο Λυκαβητό. Δηλαδή κάθε ενωμοτία ζωγράφισε ένα τομέα της πόλης από την κορυφή του Λυκαβητού και καθένας μάζεψε από 10 άχρηστα πράγματα μέσα στο δασύλλιο. Διαλυθήκαμε στις 1 μ.μ.

Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
Κυριακή 19/3/39: Από Ημερολόγια των πρώτων 50 χρόνων Κυριακή 9 Απριλίου 1939:


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.