Απελευθέρωση


Η διάθεση γιά προσκοπική δουλειά που δύσκολα εύρισκε διέξοδο τόσα χρόνια, δημιούργησε ένα τρομερό ξέσπασμα!
Τα παιδιά και οι νέοι είχαν μεγάλη διάθεση γιά κάτι ελληνικό και δημιουργικό. Με μιάς η 3η βρίσκεται με ... 5 ομάδες και 2 αγέλες. Την 3η Α του Δημητράκη Μαρινόπουλου, την 3η Β του Γιάννη Μαρινόπουλου και του Στέλιου Αντωνιάδη πρώτα, και του Γιάννη Μαλακατέ αργότερα. Την 3η Γ του Παύλου Αλευρά, την 3η Δ με τον Γιώργο Συμεωνίδη και την 3η Ε με τον Κώστα Παπαθεοφίλου. Ακέλας ο Χάρης Ροζόλης, τον βοηθά η γυναίκα του, η Καίτη Παρασκευοπούλου-Ροζόλη κι ο ”Μπαγκήρας” Σπύρος Τσιτσιλιάνης, ο οποίος κατόπιν ανέλαβε την αγέλη της 3ης Β. Φυσικά τα στελέχη ήταν πολλά, όπως ο Σωτηράκης Αντωνιάδης,ο Αλ.Μπαλτατζής, ο Νένης Ζαλοκώστας, ο καλωσυνάτος Μίλτος Χαραλάμπης, προπολεμικά ενωμοτάρχης της ενωμοτίας Π.Φαλήρου, που δημιούργησε με τον Νίκο Μεζά την 1η Ν/Π Παλαιού Φαλήρου.
Από αυτές τις θυγατρικές της 3ης άλλες δούλεψαν γιά κάποιο, μικρό ή μεγάλο, διάστημα και μετά διαλύθηκαν ή ενσωματώθηκαν σε μιά ενιαία 3η, κι άλλες έγιναν νέα, αναξάρτητα Συστήματα γιά τα οποία είμαστε περήφανοι. ΄Ολα όμως τα μέλη τους ανήκουν στην ευρύτερη συντροφιά της 3ης και συχνά συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της. Αυτό είχε συμβεί και παλιότερα, πιθανώτατα θα συμβεί ξανά στο μέλλον.


Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
Απελευθερωτικός αγώνας Από Ημερολόγια των πρώτων 50 χρόνων 18/1/1953:


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.