18/1/1953:


Κατέβηκαν στον Νεώσοικο για εργασία οι Ενωμοτάρχες Παναγιωτίδης, Γιάννης Κωστόπουλος, και ο Ναυτοπρόσκοπος Παν. Παπουτσάνης.
Η θάλασσα ήταν ήρεμη και δύο πληρώματα μπόρεσαν να ασκηθούν στην κωπηλασία.

Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
Απελευθέρωση Από Ημερολόγια των πρώτων 50 χρόνων Τρίτη 14 Ιουλίου 1953


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.