Πίττα - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1985


12-13: Πίττα Συστήματος στο ΠΥ-ΒΑ. Καταπληκτική προσέλευση. 42 Λυκόπουλα, 40 Ν/Πρόσκοποι, 4 Bαθμοφόροι, ο Αρχηγός Συστήματος, βοηθητικά επιτελεία, παλιοί κ.λ.π. Το παιχνίδι που είχε προγραμματίσει η ομάδα δυσκολεύτηκε λόγω της συχνής διασταύρωσής της με την αγέλη. Γενικά το ΠΥ-ΒΑ δε μας χώραγε...

Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
Τα 50 ΧΡΟΝΙΑ της 3ης ΑΓΕΛΗΣ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Ιστορία 3ης Αγέλης Ν/Π Αθηνών 1918 - 1988 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1985


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.