Πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης το 1918


Τριτομαδίτες βοήθησαν στην πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης το 1918 και στους
σεισμούς της Κορίνθου την ίδια εποχή.

Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
Στρατόπεδο Γλυφάδας 7-19 Ιουνίου 1918 Πρώτη εικοσιπενταετία, 1913 -1938 Αναδιοργάνωση


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.