5/8 - 16/9/1931 Γαλλία, Τζάμπορη Vincennes .


Φωτογραφία με τον Ελευθέριο Βενιζέλο στο πλοίο με το οποίο συνταξίδευαν επιστρέφοντας στον Πειραιά. Στην φωτογραφία από αριστερά Θ. Ζαμάνος, Λ. Βασενχόβεν, Γ. Σπέντζας, Α. Σαράτσογλους, Ελευθέριος Βενιζέλος, Τάσος Αντωνόπουλος, Εμ.Κόντης, Σπ.Δοξιάδης, Α.Γκρώμαν, Περικλής Περρωτής.


Το 1932 συμμετέχει στο JAM BOREE και βοηθά στους σεισμούς Χαλκίδας.
Το 1932, 33, 34 πρώτη νίκη στους ιστιοπλοϊκούς αγώνες 3 μιλίων 8κώπων.

Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
Διακρίσεις στους Αγώνες της Εκατονταετηρίδος 1821-1921. Πρώτη εικοσιπενταετία, 1913 -1938 Κατασκήνωση στο Μοναστήρι Πόρου, 24/ 8 - 7/ 9/ 32


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.