Κατασκήνωση στο Μοναστήρι Πόρου, 24/ 8 - 7/ 9/ 32


Τετάρτη 24/8/32: Συγκέντρωση εις τον Νέωσοικον της ομάδος ώρα 7.30, αναχώρησις ώρα 9.30 δια ιστιοφόρου <<Ταξιάρχης>> ναυλωθέντος υπό της ομάδος. Μέχρι του καϊκιού μας προέπεμψαν ο Τοπικός ‘Εφορος Ναυτοπροσκόπων κ. Σοφιανός, ο Ιδρυτής και Αρχηγός της 3ης Ομάδος Καΐρου κ. Σοϊλέδης και ο ιδρυτής αρχηγός μας. Συμμετέχοντες:
1) Αρχηγός 3ης Ν.Π., 2) Αρχηγός 3ης Μαθητευομένων, 3) Εν/χης Θ. Ζαμάνος, 4) Υπεν/χης Κ. Αλιμπέρτης, 5) Υπεν/χης Α. Γκρώμαν, 6) Β’ τάξεως Ρ. Γκρώμαν, 7) Β’ τάξεως Β. Κουτσουμπέλης, 8) Γ’ τάξεως Α. Καλύβας 9) Γ’ τάξεως Σωτ. Αντωνιάδης, 10) Γ’ τάξεως Στυλ. Αντωνιάδης.
‘Αφιξις εις Μοναστήριον Πόρου 4.30 μ.μ. Αποβίβασις - Μεταφορά υλικού - Στήσιμο σκηνών - Αποχωρητήρια - Λάκκοι σκουπιδιών. Φαγητό 8.30 μ.μ.
Κατάκλισις 10 μ.μ. Σκοποί: Αντωνιάδης Σ., Αντωνιάδης Σ., Γκρώμαν Ρ., Ζαμάνος Θ., Αλιμπέρτης Κ., Γκρώμαν Α., Κουτσουμπέλης Β., Καλύβας Α.
Πέμπτη 25/8/32:
‘Εγερσις 6.30 π.μ. Εργασίαι κατασκηνώσεως 8 π.μ. Ρόφημα (γάλα με κακάο)
Συνέχεια εργασιών κατασκηνώσεως Εις τας 11 π.μ. μας επεσκέφθη ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής.
11.30 - 1 Λουτρόν 1 Συσσίτιον (κριθαράκι με σάλτσα - καρπούζι) 1 - 4 μ.μ. Ανάπαυσις
4-8 μ.μ. Ασκήσεις ιστιοπλοΐας - ψάρεμα - παιδιαί 8.30 μ.μ. Υποστολή σημαίας
8.45 μ.μ. Δείπνον (μελιτζάνες κοκκινιστές, ψάρια μικρά τηγανητά και καρπούζι). 10 μ.μ. Κατάκλισις.
Σκοποί: Αντωνιάδης Σ., Γκρώμαν Β., Ζαμάνος Θ., Αλιμπέρτης Κ., Γκρώμαν Α., Κουτσουμπέλης Β., Καλύβας Α., Αντωνιάδης Σ.
Παρασκευή 26/8/32:
6.30 π.μ. ‘Εγερσις 6.30 - 8.30 ψάρεμα 9 π.μ. ‘Επαρσις σημαίας
9.3’ Ρόφημα (Γάλα με Κακάο) 9.30 - 11.30 Εργασίαι Κατασκηνώσεως
11.30 - 12.30 Λουτρό 1 μ.μ. Συσσίτιον (Ψαρόσουπα, ψάρι βραστό).
5 μ.μ. Αναχώρησις της λέμβου δια Πόρον προς αγοράν τροφίμων, ήτο λέμβαρχος ο Εν/χης Θ. Ζαμάνος. Επέστρεψαν στας 7.30 μ.μ.
8 μ.μ. Δείπνον (Ψαρόσουπα - Σαλάτα ντομάτα και Καρπούζι)
8.45 - 9.45 Μορσικά σήματα δι’ οπτικού 10 μ.μ. Κατάκλισις
Σκοποί: Ρ. Γκρώμαν, Θ. Ζαμάνος, Κ. Αλιμπέρτης, Α. Γκρώμαν, Β. Κουτσουμπέλης, Α. Καλύβας, Σ. Αντωνιάδης, Σ. Αντωνιάδης.
Σάββατον 27/8/32:
‘Εγερσις 7 π.μ. 7-8.30 π.μ. Ψάρεμα 9 π.μ. ‘Επαρσις σημαίας, ρόφημα (τσάϊ)
9.30 - 11-30 Εργασία στρατοπέδου 11.30 - 12.45 Λουτρό
1 μμ. Συσσίτιον (Μπάμιες κοκκινιστές και καρπούζι) Το απόγευμα παιδιαί κ.α.
Μετάβασις εις Πόρον δια ξηράς των Ρ. Γκρώμαν και Β. Κουτσουμπέλη.
8 μ.μ. Δείπνον (πιλάφι σάλτσα και καρπούζι επίσης και γλυκό)
8.45 - 9.45 Μορσικά δια οπτικού 10 μ.μ. Κατάκλισις
Σκοποί: Θ. Ζαμάνος, Κ. Αλιμπέρτης, Α. Γκρώμαν, Β. Κουτσουμπέλης, Α. Καλύβας, Σ. Αντωνιάδης, Σ. Αντωνιάδης, Ρ. Γκρώμαν
Κυριακή 28/8/32:
‘Εγερσις 7 π.μ. Ρόφημα: Κακάο και γάλα. Μετάβασις εις την εκκλησίαν του Μοναστηρίου, επιστροφή ώρα 9 π.μ. και μετάβασις κατόπιν προσκλήσεως εις το κτήμα Γκρώμαν δια το πρόγευμα, αρνί σούβλας, σαλάτα ντομάτα, φρούτα. Αναχώρησις εκ του κτήματος 4.30. Επιστρέφοντας αντελήφθημεν πυρκαϊάν παρά το κτήμα του κ. Διαμαντοπούλου την οποίαν και κατασβέσαμεν (σχετικώς ίδε αναφοράν αρχηγού προς Ιδρ. Αρχηγόν αρ. 33). Επιστροφή στην κατασκήνωση ώρα 9.30 μ.μ. Αντί δείπνου διανομή γλυκίσματος. (Σημείωση : “πρόγευμα” εννοείται μεσημεριανό γεύμα.)
Κατάκλισις ώρα 10 μ.μ. Σκοποί: Α. Γκρώμαν, Θ. Ζαμάνος, Αρχ. Α. Σαράτσογλους, Αρχ. Γ. Σπέντζας, Αρχ. Α. Φάκαρος, Κ. Αλιμπέρτης.
Δευτέρα 22/8/32:
‘Εγερσις 8 π.μ. Ρόφημα (Κακάο με γάλα) ‘Επαρσις σημαίας 9 π.μ.
Λουτρόν και Συσσίτιον (Πατάτες γιαχνί και Καρπούζι) Κατάκλισις 10 μ.μ.
Σκοποί: Κ. Αλιμπέρτης, Α. Γκρώμαν, Β. Κουτσουμπέλης, Α. Καλύβας, Σ. Αντωνιάδης, Σ. Αντωνιάδης, Ρ. Γκρώμαν, Θ. Ζαμάνος.
Τρίτη 30/8/32:
‘Εγερσις 7 π.μ. ‘Επαρσις σημαίας 9 π.μ. Ρόφημα (Γάλα με καφέ)
Συσσίτιον 1 μ.μ. (Μακαρόνια σάλτσα και γλυκό καταΐφι). Τ’ απόγευμα βροχή 2 ώρες. Απογευματινό ρόφημα (τσάϊ με γάλα) Υποστολή 7.30 μ.μ.
Δείπνον 8 μ.μ. (Μακαρόνια - αυγά ομελέττα και Καρπούζι)
8.30-9.30 Μορσικά 10 μ.μ. Κατάκλισις
Σκοποί: Α. Γκρώμαν, Β. Κουτσουμπέλης, Α. Καλύβας, Σ. Αντωνιάδης, Σ. Αντωνιάδης, Ρ. Γκρώμαν, Θ. Ζαμάνος, Κ. Αλιμπέρτης.
Τετάρτη 31/8/32:
‘Εγερσις 7 π.μ. Ψάρεμα ‘Επαρσις σημαίας 9 π.μ. Ρόφημα (Γάλα και κακάο)
Εργασίαι στρατοπέδου 12 π.μ. Λουτρό Συσσίτιον 1 μ.μ. (Φασόλια - ψάρια τηγανιτά - Καρπούζι) Μετάβασις την 4.30 της λέμβου εις Πόρον δια αγοράν τροφίμων
Παιδιαί Δείπνον 8 μ.μ. (Πιλάφι, οκταπόδι, Καρπούζι)
8.30 - 9.30 μ.μ. Μορσικά 10 μ.μ. Κατάκλισις
Σκοποί: Β. Κουτσουμπέλης, Κ. Καλύβας, Σ. Αντωνιάδης, Σ. Αντωνιάδης, Ρ. Γκρώμαν, Θ. Ζαμάνος, Κ. Αλιμπέρτης, Α. Γκρώμαν.
Πέμπτη 1/9/32:
‘Εγερσις 7 π.μ. Αναχώρησις Εν/χου Θ. Ζαμάνου δι’ Αθήνας κατόπιν τηλεγραφήματος
‘Επαρσις σημαίας 9 π.μ. Ρόφημα (Γάλα με κακάο) Εργασίαι Κατασκηνώσεως 12 Λουτρόν 1 μ.μ. Συσσίτιον (Μακαρόνια - Καρπούζι)
Ανάπαυσις Προσκοπικά παιχνίδια (παιχνίδι Κιμ κ.τ.λ.)
8 μ.μ. Δείπνον (Σούπα μπιζέλια - Καρπούζι) 8.30 - 9.30 Μορσικά σήματα. 10 μ.μ. Κατάκλισις. Σκοποί: Α. Καλύβας, Σ. Αντωνιάδης, Σ. Αντωνιάδης, Ρ. Γκρώμαν, Κ. Αλιμπέρτης, Α. Γκρώμαν, Β. Κουτσουμπέλης
Παρασκευή 2/9/32:
‘Εγερσις 7 π.μ. 8 π.μ. Ρόφημα (Γάλα και Κακάο) 8.15 Αναχώρησις Λέμβου δια τρόφιμα εις Πόρον. 9 π.μ. ‘Επαρσις σημαίας 12 μ. Λουτρό 1 μ.μ. Συσσίτιον (Φασόλια σούπα, σύκα) 5.30 Μετάβασις δια της Λέμβου εις παραλίαν Γαλατά. Επίσκεψις νησίδος Μπούρτζι και λεμονοδάσους 7.45 Επιστροφή εις Κατασκήνωσιν
8 μ.μ. Δείπνον (κριθαράκι σάλτσα, καρπούζι) 10 μ.μ. Κατάκλισις
Σκοποί: Σ. Αντωνιάδης, Σ. Αντωνιάδης, Ρ. Γκρώμαν, Κ. Αλιμπέρτης, Α. Γκρώμαν, Β. Κουτσουμπέλης, Α. Καλύβας
Σάββατον 3/9/32:
‘Εγερσις 7 π.μ. Ρόφημα 8 π.μ. (Γάλα με καφέ) 8.30 - 11.30 εργασίαι κατασκηνώσεως 12 μ. Λουτρό 1 μ.μ. Συσσίτιον (Μακαρόνια με κιμά , σύκα)
Ανάπαυσις, στας 5 μ.μ. μετάβασις εις την νησίδα Μπούρτζι
7 μ.μ. Επιστροφή 7.30 Υποστολή σημαίας 8 μ.μ. Δείπνον (Μελιτζάνες γιαχνί-Καρπούζι) 9 μ.μ. Κατάκλισις
Σκοποί: Σ. Αντωνιάδης, Σ. Αντωνιάδης, Ρ. Γκρώμαν, Κ. Αλιμπέρτης, Α. Γκρώμαν, Β. Κουτσουμπέλης, Α. Καλύβας, Σ. Αντωνιάδης
Κυριακή 4/9/32:
‘Εγερσις 6 π.μ. Ρόφημα 7 π.μ. (Γάλα και τσάϊ)
10 π.μ. Μετάβασις δια λέμβου εις; Πόρον προς υποδοχήν Γ.Ε.Ν.Π. κ. Σοφιανού και Ιδρυτού Αρχηγού μας 12 μ. Επιστροφή μετά των ανωτέρω και του Εν/χου Ζαμάνου επιστρέψαντος πάλιν 1 μ.μ. Συσσίτιον Ψαρόσουπα αυγολέμονο, Τσιπούρες τηγανιτές , Σύκα , Γλυκά (προσφερθέντα παρά του Ιδρ. Αρχηγού)
5 μ.μ. Αναχώρησις δια Αθήνας αρχηγού Α. Σαράτσογλου και Ν. Αμπανοπούλου
7.30 μ.μ. Υποστολή σημαίας 8 μ.μ. Δείπνον (Κολοκυθάκια γιαχνί - Σύκα)
9 - 9.30 μ.μ. Σήματα 10 μ.μ. Κατάκλισις
Σκοποί: Ρ. Γκρώμαν, Θ. Ζαμάνος, Κ. Αλιμπέρτης, Α. Γκρώμαν, Β. Κουτσουμπέλης, Α. Καλύβας, Σ. Αντωνιάδης, Σ. Αντωνιάδης
Δευτέρα 8/9/32: ‘Εγερσις 6 π.μ. και μετάβασις δια ψάρεμα μετά Τ.Ε.Ν.Π. κ. Σοφιανού
8 π.μ. Ρόφημα (Γάλα - Κακάο) 9 π.μ. ‘Επαρσις σημαίας 12 μ. Λουτρό
1 μ.μ. Συσσίτιον (Μακαρόνια σάλτσα, Καρπούζι)
5 μ.μ. Αναχώρησις Τ.Ε.Ν.Π. και Ιδρυτού Αρχηγού δι’ αυτοκινήτου εις Πόρον
Υποστολή 7.30 Επιστροφή λέμβου 8 μ.μ.
9 μ.μ. Δείπνον (Κακαβιά,Καρπούζι, Γαλατομπούρικο προσφερθέν παρά κ. Σοφιανού)
10 μ.μ. Κατάκλισις. Σκοποί: Θ. Ζαμάνος, Κ. Αλιμπέρτης, Α. Γκρώμαν, Β. Κουτσουμπέλης, Α. Καλύβας, Σ. Αντωνιάδης, Σ. Αντωνιάδης, Ρ. Γκρώμαν
Τρίτη 6/9/32:
‘Εγερσις 7 π.μ. Καιρός συνεφώδης 8 π.μ. Ρόφημα (Τσάϊ) 9 π.μ. ‘Επαρσις σημαίας και ψάρεμα
12 μ. Μετάβασις Γ.Ε.Ν.Π., Ιδρυτού Αρχηγού και Αρχηγού εις έπαυλιν κ. Διαμαντοπούλου προσκληθέντες εις γεύμα 12 μ. Λουτρόν 1 μ.μ. Συσσίτιον (Φασόλια σούπα, Καρπούζι) Ανάπαυσις, Ψάρεμα κ.τ.λ.
7.30 Υποστολή σημαίας 8 μ.μ. Επιστροφή εξ επαύλεως κ. Διαμαντοπούλου των μεταβάντων 8.30 Δείπνον (Κριθαράκι σαλάτα, Ψάρια τηγανιτά - Καρπούζι) 9.30 Κατάκλισις
Σκοποί: Κ. Αλιμπέρτης, Α. Γκρώμαν, Β. Κουτσουμπέλης, Α. Καλύβας, Σ. Αντωνιάδης, Σ. Αντωνιάδης, Ρ. Γκρώμαν, Θ. Ζαμάνος
Τετάρτη 7/9/32:
‘Εγερσις 5 π.μ. Εργασίαι διάλυσης κατασκηνώσεως
7 π.μ. ‘Επαρσις σημαίας 7 π.μ. Ρόφημα (Γάλα-κακάο-καφές)
8 π.μ. Λήξις κατασκηνώσεως. Προσφώνησις Ιδρυτού Αρχηγού. Μετάβασις εις Μονήν δια Προσευχήν 8.30 π.μ. Επιβίβασις λέμβων και αναχώρησις δια Λιμένα Πόρου. 10 π.μ. Αναχώρησις δια Α/Π <<Κεραυνός>> Αποχαιρετισμός δια σημάτων του κ. Διαμαντόπουλου. 11.30 Συσσίτιον επί του Α/Π (Ψωμί-Τυρί και σταφύλια) 1.45 ‘Αφιξις εις Πειραιά 2 μ.μ. Διάλυσις.

Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
5/8 - 16/9/1931 Γαλλία, Τζάμπορη Vincennes . Πρώτη εικοσιπενταετία, 1913 -1938 Η δεκαετία του ‘30


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.