Πρόγραμμα κατασκήνωσης Ισθμίας


13-24 ΙΟΥΛΙΟΥ 1951

8:30π.μ.        Συγκέντρωση στη «φωληά» Αγέλης.
9:00                 Αναχώρηση.
11:30                Άφιξη στην τοποθεσία κατασκήνωσης.- Ανάπαυση.
11:45         [Τρέξετε Λύκοι - Επιστροφή στη ζούγκλα.]
                Μεγάλη κραυγή - Έπαρση σημαίας - [Εθνικός Ύμνος ] -                                 Αναπέταση Σήματος [Κραυγή Αγέλης] - Λίγα λόγια για την                         έναρξη της κατασκήνωσης και τους κανονισμούς της.
12:00                Τακτοποίηση ατομικών εφοδίων - σκηνών.
12:30μ.μ.        Γεύμα - Πλύσιμο σκευών.
1:30                Υποχρεωτική ανάπαυση.
3:00                Τακτοποίηση κατασκήνωσης.
5:00                Μπάνιο.
5:20                Ετοιμασία για επιθεώρηση.
6:00                Επιθεώρηση.
6:20                Ελεύθερη ώρα.
7:15                [Τρέξετε Λύκοι - Επιστροφή στη ζούγκλα.]
                Μεγάλη κραυγή -        Υποστολή Σήματος - [Κραυγή Αγέλης] -                         Υποστολή Σημαίας - [Εθνικός Ύμνος ] - Ανακοινώσεις.
7:30                Δείπνο.
8:30                Κατάκλιση.
9:00                Σιωπητήριο.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ
7:00π.μ.        Εγερτήριο [Ξυπνήστε Λύκοι]
                Τίναγμα κουβερτών - Πλύσιμο ν. σκευών.
7:20                Γυμναστική - Ατομική καθαριότητα.
8:00                Επιθεώρηση - [Τυπικά ενάρξεως] - Προσευχή.
8:15                Πρωινό.
8:45                Στολισμός κατασκήνωσης.
9:45                Ανάπαυση.
10:00                Πρόγευμα.
10:15                Μεγάλο παιχνίδι (Αντ’ αυτού εργασία στολισμού κατασκήνωσης)
12:00                Μπάνιο.
12:30μ.μ.        Γεύμα - Πλύσιμο σκευών.
1:30                Υποχρεωτική ανάπαυση.
3:30                Ελεύθερη ώρα.
4:00                Μεγάλη Κραυγή - Επιθεώρηση.
4:15        Μεγάλο παιχνίδι [Η απαγωγή της λευκής βασίλισσας των αγρίων] Περιλαμβάνει απαιτήσεις : α)Υπόσχεση β)Νόμος γ)Μεγάλη κραυγή δ)Χαιρετισμός ε)Σημαία Θαλ. στ)Σταυρόκομπος ζ)Ποδόδεσμος η)Ψαλίδια θ)Ώρα ι)Τούμπα ια)Βαρελάκια ιβ)Τοπάκι Ρ. ιγ)Τοπάκι Π. ιδ)Ισοροππία ιε)Κουτσό ιστ)Πυξίδα ιζ)Τηλέφωνο ιη)Προφορικό μήνυμα ιθ)Σκοινάκι Μ. κ)Σκοινάκι Π. κα)Επίκυψη κβ)Ανασκέλωση.
        Η εξάδα που έχει συνολικά εκπληρωμένες περισσότερες απαιτήσεις δένει τους άλλους χειροπόδαρα και φεύγει παίρνοντας τη βασίλισσα μαζί της. Οι άλλοι προσπαθούν να λυθούν, να βρουν και να σώσουν τη βασίλισσα πολεμώντας (μαντηλοπόλεμος).
                Προηγείται ανάλογη μεταμφίεση, δηλαδή χόρτα στη μέση και                         απόλυτο μουντζούρωμα.
6:15                 Απογευματινό.
6:30                Ελεύθερη ώρα.
7:15                Τυπικά λήξεως.
7:30                Δείπνο.
8:15                Πρόχειρο Camp fire (Διασκέδαση)
8:45                 Προσευχή.
9:00                Κατάκλιση.
9:30                 Σιωπητήριο.

ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 1951
7:00π.μ.        Έγερση - [Ξυπνήστε Λύκοι] εγερτήριο - Τίναγμα κουβερτών -                         Καθαριότητα σκηνών.
7:20                Γυμναστική - Ατομική καθαριότητα - Πλύσιμο νυχτερινών                                 σκευών.
8:00                Προσευχή - Επιθεώρηση - Τυπικά ενάρξεως.
8:15                Πρωινό - Πλύσιμο σκευών.
8:45                 Στολισμός κατασκηνώσεως κ.τ.λ.
11:30                Ανάπαυση.
11:45                Μπάνιο.
12:15 μ.μ.        Προετοιμασία γεύματος.
12:30                Γεύμα - Πλύσιμο σκευών.
1:30                Ανάπαυση υποχρεωτική.
3:30                Ελεύθερη ώρα.
4:00                Μεγάλη Κραυγή - Επιθεώρηση.
4:15                Μεγάλο παιχνίδι
                Ανίχνευση με μικρά πολύχρωμα χαρτάκια των χρωμάτων των                         δύο εξάδων και διαφόρων χρωμάτων για όλη την Αγέλη.
6:15                Απογευματινό.
6:30                Ελεύθερη ώρα.
7:15                Τυπικά λήξεως.
7:30                 Δείπνο.
8:15                Βραδινός περίπατος.
8:45                Προσευχή.
9:15                Κατάκλιση.
9:30                Σιωπητήριο.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 1951
7:00π.μ.        Εγερτήριο (Ξυπνήστε Λύκοι) - Έγερση - Τίναγμα κουβερτών -                         Καθαριότητα σκηνών.
7:20                Γυμναστική - Ατομική καθαριότητα - Πλύσιμο νυχτερινών                                 σκευών.
8:00                Προσευχή - Επιθεώρηση - Τυπικά ενάρξεως.
8:15                Πρωινό - πλύσιμο σκευών.
8:45                Στολισμός κατασκηνώσεως.
10:45                Πρόγευμα.
11:00                Ανάπαυση - Τραγούδια.
11:30                Στολισμός κατασκήνωσης.
12:00                Πλύσιμο - Προετοιμασία γεύματος.
12:30 μ.μ.        Γεύμα - Πλύσιμο σκευών.
1:30                Υποχρεωτική ανάπαυση.
3:30                Ελεύθερη ώρα.
4:00                Μεγάλη Κραυγή - Επιθεώρηση.
4:15                Στολισμός κατασκήνωσης.
5:00                Μπάνιο.
5:30        Πρώτο μέρος μεγάλου νυχτερινού παιχνιδιού. Περιλαμβάνει: α)Απαιτήσεις 1)Υπόσχεση 2)Νόμος 3)Χαιρετισμός 4)Χειραψία 5)Μ. Κραυγή 6)Σημαία Θ. 7)Σταυρόκομπος 8)Ποδόδεσμος 9)Ψαλιδιά 10)Ώρα 11)Τούμπα 12)Τοπάκι Ρ. 13)Τοπάκι Π. 14)Ισοροποία 15)Κουτσό 16)Πυξίδα 17)Σκηνάκι Μ. 18)Σκηνάκι Π. 19)Επίκηψη 20)Ανασκέλωση 21)Βαρελάκια
6:15                Απογευματινό.
6:30                 Ελεύθερη ώρα.
7:15                Τυπικά λήξεως.
7:30                Δείπνο.
8:15                Βραδινό παιχνίδι (β΄ μέρος)
        Η ομάδα που έχει τις περισσότερες συνολικά απαιτήσεις αναχωρεί πρώτη ακολουθώντας τα ίχνη του Μόγλη ( το κυνήγι του Σερ-Χαν) τα οποία μαζεύουν και στήνουν κατά τόπους για την άλλη εξάδα (Ταμπακί) (Μαντηλοπόλεμος). Αναγγέλλοντας την άφιξη και της πρώτης εξάδας (Λύκοι) και της δεύτερης (Ταμπακοί) με σφύριγμα αναζητούν το Μόγλη ο οποίος καθοδηγεί με φως και τραγούδι. Η πρώτη ομάδα που συμπληρώνεται νικά (Τραγούδια : Καθισμένοι σιωπηλοί - Βγήκε ο Μόγλης στο κυνήγι).
9:15                Προσευχή - Κατάκλιση
9:30                Σιωπητήριο.

                        ΠΕΜΠΤΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ
                                ΤΡΙΤΗ 17η ΙΟΥΛΙΟΥ 1951
7.00                Εγερτήριο (ξυπνήστε Λύκοι) - Έγερση-Τίναγμα κουβερτών -                        Καθαριότητα Σκηνών
7.20                Γυμναστική - Ατομική Καθαριότητα- Πλύσίμο σκευών                                 νυκτερινών
8.00                Προσευχή- Επιθεώρηση- Τυπικά Έναρξης
8.15                Πρωινό- Πλύσιμο σκευών
8.45                Στολισμός κατασκηνώσεως
9.45                Καθαριότητα κατασκηνώσεως
10.45                Πρόγευμα
11.00                Ανάπαυση
11.30                Ελεύθερη ώρα
12.00                Μπάνιο
12.30μ.μ.        Γεύμα - Πλύσιμο σκευών
1.30                Υποχρεωτική ανάπαυση
3.30                Ελεύθερη ώρα
4.00                Μεγάλη Κραυγή-Επιθεώρηση
4.20                Στολισμός- Επιθεώρηση στολισμού
5.00                Ζωηρά παιχνίδια (Καθιστό Σουτ - Μπωλ- Λυκ Λαγ)
5.45                 Κραυγές -Τραγούδια (τραίνο- ποντίκι- τσαερό- Αν ένα παιδί -                         Επιστροφή στη ζούγκλα- Ψύλλος- Τζώνης - Ποντίκι)
6.15                Ελεύθερη ώρα
6.30                Απογευματινό γλύκισμα
7.15                Τυπικά λήξεως
7.30                 Δείπνο
8.15                Δεύτερο μέρος του εις την τετάρτη Κατασκηνωτική ημέρα                                 αναφερομένου Μεγάλου Νυχτερινού παιχνιδιού
9.15                Προσευχή - Κατάκλιση
9.30                 Σιωπητήριο

                6Η ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ
                        ΤΕΤΑΡΤΗ 18Η ΙΟΥΛΙΟΥ

7.00                Εγερτήριο (ξυπνήστε Λύκοι) - Έγερση-Τίναγμα κουβερτών -                        Καθαριότητα Σκηνών
7.20                Γυμναστική - Ατομική Καθαριότητα- Πλύσιμο σκευών                                 νυκτερινών
8.00                Προσευχή- Επιθεώρηση- Τυπικά Έναρξης
8.15                Πρωινό- Πλύσιμο σκευών
8.45                Στολισμός κατασκηνώσεως
9.45                Καθαριότητα κατασκηνώσεως
10.45                Πρόγευμα
11.00                Ανάπαυση
11.30                Ελεύθερη ώρα
12.00                Μπάνιο
12.30μ.μ.        Γεύμα - Πλύσιμο σκευών
1.30                Υποχρεωτική ανάπαυση
3.30                Ελεύθερη ώρα
4.00                Μεγάλη Κραυγή-Επιθεώρηση
4.20                Στολισμός εξάδων - Επιθεώρηση στολισμού
5.00                Ζωηρά παιχνίδια ( Κυνήγι στα τοπάκια - Εθνικότητες -                                Λυκοπουλικό ράγκμπυ)
5.45                 Τραγούδια ( Τα αναφερόμενα στις 5.45μ.μ. της πέμπτης ημέρας )                         (Δουλειά- χαρά εκμάθησης)
6.15                Απογευματινό γλύκισμα
6.30                Ελεύθερη ώρα
7.15                Τυπικά λήξεως
7.30                 Δείπνο
8.15                Δεύτερο μέρος του εις την τετάρτη Κατασκηνωτική ημέρα                                 αναφερομένου Μεγάλου Νυχτερινού παιχνιδιού
9.15                Προσευχή - Κατάκλιση
9.30                 Σιωπητήριο

                        ΕΒΔΟΜΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ
                                ΠΕΜΠΤΗ 19η ΙΟΥΛΙΟΥ
7.00                Εγερτήριο (ξυπνήστε Λύκοι) - Έγερση-Τίναγμα κουβερτών -                        Καθαριότητα σκηνών
7.20                Γυμναστική - Ατομική Καθαριότητα- Πλύσίμο σκευών                                 υκτερινών
8.00                Προσευχή- Επιθεώρηση- Τυπικά Έναρξης
8.15                Πρωινό- Πλύσιμο σκευών
8.45                Στολισμός κατασκηνώσεως
9.45                Καθαριότητα κατασκηνώσεως
10.45                Πρόγευμα
11.00                Ανάπαυση
11.30                Ελεύθερη ώρα
12.00                Μπάνιο
12.30μ.μ.        Γεύμα - Πλύσιμο σκευών
1.30                Υποχρεωτική ανάπαυση
3.30                Ελεύθερη ώρα
5.30                Μεγάλη Κραυγή-Επιθεώρηση
5.45                Ζωηρά παιχνίδια (Τοπάκι των κύκλων -Οκτώ με τοπάκι)
6.15                Τραγούδια (5.45 μ.μ. της 5ης ημέρας)
6.30                Απογευματινό γλύκισμα
6.35                Ελεύθερη ώρα
7.15                Τυπικά λήξεως
7.30                 Δείπνο
8.15                Μεγάλο νυκτερινό παιχνίδι ( 8.15 μ.μ. της 4ης ημέρας)
9.15                Προσευχή - Κατάκλιση
9.30                 Σιωπητήριο

                        ΟΓΔΟΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ
                                ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20η ΙΟΥΛΙΟΥ
9.00                Εγερτήριο (ξυπνήστε Λύκοι) - Έγερση-Τίναγμα κουβερτών -                        Καθαριότητα Σκηνών
9.20                Γυμναστική - Ατομική Καθαριότητα- Πλύσίμο σκευών                                 νυκτερινών
10.00                Προσευχή- Επιθεώρηση- Τυπικά Έναρξης
10.15                Πρωινό- Πλύσιμο σκευών
10.45                Στολισμός- καθαριότητα κατασκηνώσεως
11.30                Ανάπαυση- Ελεύθερη ώρα
12.00                Μπάνιο
12.30 μ.μ.        Γεύμα- Πλύσιμο σκευών
1.30                Υποχρεωτική ανάπαυση
3.30                Ελεύθερη ώρα
4.15                Μεγάλη Κραυγή-Επιθεώρηση
4.45                Α! μέρος μεγάλου Νυκτερινού Παιχνιδιού
                Περιλαμβάνει: α) Απαιτήσεις 1) Μεγάλη Κραυγή 2) Υπόσχεση 3)                         Νόμος 4) Ιστορία του Μόγλη 5) Χαιρετισμός 6) Στολή 7) Πνεύμα                         Αγέλης 8) Σημαίες 9) Ύμνος 10) Καθαριότητα 11) Κόμποι: Ι)                         Σταυρόκομπος ΙΙ) Ποδόδεσμος ΙΙΙ) Ψαλιδιά, 12) Ώρα 13) Τούμπα 14)                 Βαρελάκια 15) Τοπάκι 16) Ισορροπία 17) Κουτσό 18) Πυξίδα 19)                         Τραπέζι 20) Τηλέφωνο 21) Αναγνώριση ζώων 22) Σκοινάκι Μ ή Η 23)                 Σκοινάκι π. 24) Επίκυψη
5.30                Απογευματινό γλύκισμα- Απογευματινό
5.45                Ζωηρά παιχνίδια (Μικρός Ζουλού )
6.15                 Ελεύθερη ώρα
7.15                Τυπικά λήξης
7.30                 Δείπνο
8.15                Ετοιμασία για ύπνο
9.15                Προσευχή - Κατάκλιση
9.30                 Σιωπητήριο

                        ΕΝΑΤΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ
                                ΣΑΒΒΑΤΟ 21η ΙΟΥΛΙΟΥ

7.00                Εγερτήριο (ξυπνήστε Λύκοι)-Τίναγμα κουβερτών -                                        Καθαριότητα Σκηνών
7.20                Γυμναστική - Ατομική Καθαριότητα- Πλύσίμο σκευών                                 νυκτερινών
8.00                Προσευχή- Επιθεώρηση- Τυπικά Έναρξης
8.30                Πρωινό- Πλύσιμο σκευών
9.00                Καθαριότητα κατασκηνώσεως
9.30                Ανάπαυση- Ελεύθερη ώρα
10.00                Κατασκευή συλλογών φυτών και φύλλων κατά εξάδες
11.30                Αθλοπαιδιές

12.30μ.μ.        Γεύμα

1.30                Υποχρεωτική ανάπαυση

3.30                Ελεύθερη ώρα- Πλύσιμο σκευών
4.15                Επιθεώρηση- Μεγάλη κραυγή
4.40                Πλύσιμο ρούχων
5.40                Συνέχεια Α! Μεγάλου Παιχνιδιού- Υπόλοιπα απαιτήσεων
6.30                Απογευματινό γλύκισμα
6.40                 Προετοιμασία Camp- Fire
7.15                Τυπικά λήξεως- Ανακοινώσεις (Απονομή Α! Αστέρος)
7.30                 Δείπνο
8.15                Προετοιμασία Camp-Fire 8.30                Camp-Fire Κοινό 3ου συστήματος
                Αρχηγός Camp Fire: Αρχηγός Σ. Μωυσείδης
                Βοηθός Camp-Fire: Ενωμοτάρχης Δραγούμης
                1) Κλήση (με ναυτική μπουρού) - Απάντηση ( Τραγούδι: στη                  φωτιά μας)
                2) Ευχή ( Σαν τις φλόγες)
                3) Προσκοπικός ύμνος ( Ομάδα)
                4) Τραγούδι της φωτιάς (Ομάδα)
                5) Τραγούδι (Επιστροφή στη Ζούγκλα) Αγέλη
                6) Τραγούδι ( Είμαστε παιδιά της 3ης )
                7) Τραγούδι (Μόγλης) Αγέλη
        


Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
Προγράμματα Αγέλης 1951 Δεύτερη εικοσιπενταετία, 1939 -1963 Η 3η Ομάς το 1952


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.