1967-1974


1967 ή 68 Τζάμπορη Καναδά. Ντόρης Μαλλίδης , Μ.Αθανασίου.
1968 ή 69 Τζάμπορη Νόρφολκ στην Αγγλία. Π.Γαγάνης, Κ.Βρυζάκης, Γ.Μαλλίδης και Π.Γκορίτσας.
1973        τον Σεπτέμβριο τετραήμερη στον Παρνασσό
1974        2-4.1 τριήμερη ορειβατική στην Ζήρεια

Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
1966 Τρίτη εικοσιπενταετία, 1964 –1988 1974 Πενθήμερη Συμβουλίου Τιμής στη Μύκονο


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.