54 / 14-6-18


Κατόπιν αναφοράς του Αρχιφύλακος Ενωμοτάρχου Δρακάκη τιμωρούνται οι πρόσκοποι Δράκος και Γογγάκης δια τριημέρου αγγαρείας εν τω στρατοπέδω και στερήσεως ενός λουτρού. Ο Αρχιφύλαξ αναφέρει ευφήμως και ως παράδειγμα δια την ενωμοτίαν τον πρόσκοπον Ραϊτσίδην Νικολ. Όσοι των προσκόπων μας θέλουν και δεν έχουν υπηρεσίαν δύνανται να ευρίσκονται εν στολή την προσεχή Παρασκευήν και προσεχές Σάββατον και ώρα 10 π.μ. εις τον σταθμόν των Σιδηροδρόμων Αθηνών -Πειραιώς εις Ομόνοιαν οπόθεν θα μεταβώσιν μετά του Αρχηγού εις Ν.Φάληρον δια κολύμβησιν και κωπηλασίαν.

Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
52 / 11-6-18 Πρώτη εικοσιπενταετία, 1913 -1938 9-7-18 Αναχώρησις δι’ ακτοφυλακήν Σαρωνικού.


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.