3.Ο.Α.Ν. - Έκτακτος Υπηρεσιακή Συγκέντρωσις


Εν Αθήναις τη 23 Δεκεμβρίου 1918
Επί τη λήξει του τρέχοντος έτους και συμφώνως τω εσωτερικώ κανονισμώ της ομάδος καλούνται παντα τα μέλη της ομάδος εις έκτακτον υπηρεσιακήν συγκέντρωσιν την προσεχή Πέμπτην 27 τρ. μ. ώρα 2 1/2 μ.μ.
Θέματα: Λογοδοσία Προέδρου, Γραμματέως και Ταμίου. Γενική κρίσις των γενομένων προσθαφαιρέσεων εν τη αποθήκη της ομάδος υπό του Αποθηκαρίου.
Μυστική ψηφοφορία, εκλογή του Νέου Προεδρείου και Προσκοποδικείου. Προ αυτού θα γίνει λογοδοσία του κ. Αρχηγού περί καλής ή κακής διαχειρήσεως των εσωτερικών της ομάδος.

Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
9-7-18 Αναχώρησις δι’ ακτοφυλακήν Σαρωνικού. Πρώτη εικοσιπενταετία, 1913 -1938 87 - 3. Ο.Α.Ν. - Η.Δ. 30 Δεκεμβρίου 1918


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.