87 - 3. Ο.Α.Ν. - Η.Δ. 30 Δεκεμβρίου 1918


Την προσεχή Τετάρτην 2 Ιανουαρίου 1919 και ώρα 9 π.μ. συγκέντρωσις εν στολή πλήρη εις την Λέσχην δι’ επιθεώρησιν των ενωμοτιών υπό του Αρχηγού,. Την αυτήν ημέραν και ώραν 2 μ.μ. ακριβώς κοπή βασιλόπιττας και εορτασμός γενεθλίων μας. Οι γονείς μας καλούνται να προσέλθουν την 5 μ.μ. εις την αγοράν της ομάδος. Επί τω νέω έτει 1919 εύχομαι εις τους αγαπητούς μου προσκόπους παντός αγαθού σκοπού την επιτυχίαν. Ησαϊας

Κυριακή 21-4-1919 συμμετοχήν εις την επίδειξιν του Σταδίου δια τους πρόσφυγας Ρώσσους.

Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
3.Ο.Α.Ν. - Έκτακτος Υπηρεσιακή Συγκέντρωσις Πρώτη εικοσιπενταετία, 1913 -1938 40 - 3. Ο.Α.Ν. - Η.Δ. 26-6-1919


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.