40 - 3. Ο.Α.Ν. - Η.Δ. 26-6-1919


Περατωθέντων των μαθημάτων και διαγωνισμών επετράπη παρά του κ. Εφόρου Αττικοβοιωτίας η επανάληψις των συγκεντρώσεων εκδρομών και κατόπιν αδείας του πολυήμεροι εκδρομαί.
Ορίζομεν όθεν ως ημέραν ενάρξεως του πρώτου δεκαημέρου θερινού στρατοπέδου του έτους τούτου την 29 Ιουνίου ημέραν Σάββατον και τόπον την θέσιν Βούλαν. Τούτου δύνανται να μετάσχωσι οι πρόσκοποι της ημετέρας ομάδος εάν λάβουν έγγραφον άδειαν των γονέων των ή κηδεμόνων και προσαγάγωσιν ταύτην ημίν την προσεχή Πέμπτην, ώραν 5 μ.μ. εις την Λέσχην όπου πρέπει συγχρόνως να φέρουν τα δια την στρατοπέδευσιν αναγκαία είδη κ.λ.π. τα οποία να παραδώσουν εις τον ενωμ. της υπηρεσίας.
1) Εντός σάκκου καταλλήλως διασκευασμένου φέροντος το όνομα εκάστου 4 ζεύγη κάλτσες, 1 φανελάκι, 4 μανδήλια, 3 υποκάμισα, τα χρειώδη προς λουτρόν, 2 εσώβρακα, επανωφόριον, 2 προσόψια, τεμάχιον σάπωνος, εν τεμάχιον πηλού, ένα κουβάρι μικρό σπάγγο, τα δια πρόχειρον ραπτικήν αναγκαία είδη, βούρτσα οδόντων με τα προς καθαρισμόν αυτών χρειώδη, κουταλομαχαιροπήρουνα, καραβάνα, σχοινί, 1 πατσαβούραν, πέλεκυν οι δικαιούμενοι, αντίσκηνα οι έχοντες, 1 τετράδιον 50 φύλλων και 1 μολύβι και 2 κουβέρτες. 2) Τρόφιμα: 1ον Μακαρόνια, 300 δρ. ρύζι, 1 οκ. πατάτες, 1 κυτ. σαρδέλλες, 1 κυτ. κρέας, 100 δρ. φασόλια 1/2 οκ. κρεμύδια, 2 κουτιά γάλα, 1 πλάκα σοκολάτα, 2 αυγά άβραστα και 3 δραχμάς. Επιστροφή: Δευτέρα 8 Ιουνίου 1919.

Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
87 - 3. Ο.Α.Ν. - Η.Δ. 30 Δεκεμβρίου 1918 Πρώτη εικοσιπενταετία, 1913 -1938 43 - Η.Δ. 30-6-1919 - Στρατόπεδον Βούλας


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.