ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1981


4: Πίττα Συστήματος σε σπίτι Νίκου Μεταξά με εκατομμύρια παλιούς. Προβολή ταινιών, τραγούδια από τους παλιούς διαφόρων εποχών, σκέτς, παιχνίδια, άφθονο φαΐ.

Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1980 Ιστορία 3ης Αγέλης Ν/Π Αθηνών 1918 - 1988 Τα 50 ΧΡΟΝΙΑ της 3ης ΑΓΕΛΗΣ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.