Ναυτική επίδειξηΑ' ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 3Η ΟΜΑΣ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΣ ΟΜΑΔΟΣ
"TROCADERO" Κυριακή 29.9.1935 4.30-9μμ

Ωρα 4.30' Αφιξις των λέμβων της Ομάδας και αγκυροβολία αυτών προ του TROCADERO.
Ωρα 4.45' Επαρσις σημαίας επι του ιστιοφόρου της Ομάδας.
" 5.00' Ελιγμοί μοίρας ιστιοφόρων λέμβων (Συννενόησις δια συνθηματικού κώδικος).
Ωρα 5.30' Χειρισμοί ιστιοφόρων λέμβων (αγκυροβολία
δια πλωτής αγκύρας, δρομομέτρησις, σειροδέτησις κλπ).
Ωρα 5.55' Εγκατάστασις Ναυαγοσωστικού διαδρόμου από ιστιοφόρου ομάδος μέχρι Τrocadero.
Ωρα 5.55' Ναυτικαί παιδιαί και σκυταλοδρομία ενωμοτιών.
Ωρα 6.15' Επίδειξις μοίρας κωπηλάτων λέμβων (Συνεννόησις δια υνθηματικού κώδικος).
Ωρα 6.30' Ανατροπή ιστιοφόρου λέμβου και διάσωσις πληρώματος.
Ωρα Υποστολή σημαίας.

ΣΗΜ. Καθ' όλην την διάρκειαν, πλήρης ορχήστρα TJAZZ

Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
Επίσκεψη του Αγγλικού στόλου Ναυτική Δραστηριότητα Ναυτικές δράσεις


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.