28 - 3η Ομάς / Ναυτοπρόσκοποι


Καλούνται οι πρόσκοποι της ομάδος δι’ ημερήσιαν εκδρομήν εις Καισαριανήν την προσεχή Τετάρτην 27ην τρέχοντος και ώραν 7 1/2 μ.μ. εις την λέσχην της ομάδος. Εφόδια: Πλήρης εξάρτησις, επανωφόριον, σήματα, σχοινίον, πυξίδα, σφυρίχτραν, φαγητόν δι’ όλη την ημέραν. Οι πρόσκοποι Β’ τάξεως οφείλουν να μαγειρεύσουν εν υπαίθρω ο,τιδήποτε φαγητόν. Αναχώρησις ώρα 7.45 π.μ. ακριβώς. Επιστροφή 7 1/2 μ.μ. Ενωμοτία της υπηρεσίας ορίζεται μέχρι τέλους του μηνός η 2α των Λύκων. ( Σημείωση : άλλες ενωμοτίες ήταν οι Φώκιες, Γλάροι, Αετοί και Αλεπούδες, που μετά ένα περίπου χρόνο μετωνομάστηκαν ΄Ελαφοι ).

Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ υπ’ αριθμόν 1 της 3ης Ομάδος Αθηνών Ναυτοπροσκόπων Πρώτη εικοσιπενταετία, 1913 -1938 3 - 4/1/1918


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.