3 - 4/1/1918


Καλούνται πάντες οι πρόσκοποι της υπ’ εμέ ομάδος εις γενικήν εκδρομήν το προσεχές Σάββατον δια το εν Κηφισία κτήμα της ομάδος (Στροφύλι).
Συγκέντρωσις εις Σταθμόν Λαυρίου, ώρα 6.40 π.μ. Αναχώρησις δια σιδηροδρόμου Κηφισίας ώρα 6.55 π.μ. ακριβώς. Εφόδια: Πλήρης εξάρτησις (και επανωφόριον απαραιτήτως). Έκαστος οφείλει να φέρει δια το κοινόν συσσίτιον α)50 δράμια ρεβύθια ή όστις δεν έχει 50 δράμια πατάτες και 10 δράμια ελαίου ως και 1 δραχμή δι’ εισιτήριον. Η ενωμοτία της υπηρεσίας να ευρίσκεται εις την Λέσχην της ομάδος προς παραλαβήν των αναγκαίων δια την εκδρομήν τας 6.20 π.μ. ακριβώς. Η ενωμοτία της υπηρεσίας να εξοικονομήσει και μίαν δευτέραν χύτραν αρκετά ευρύχωρον.
...Η ομάς αναφέρει ευφήμως εν τη ημερησία διαταγή αυτής τον ενωμοτάρχην της 1ης ενωμοτίας Γεωργαντάν Α. ως και όλην την ενωμοτίαν αυτού κατά την ημερήσιαν εκδρομήν.

Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
28 - 3η Ομάς / Ναυτοπρόσκοποι Πρώτη εικοσιπενταετία, 1913 -1938 7 - 19/1/1918


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.