“Πιγκουΐνος”, περιοδικό εκδιδόμενο από την ενωμοτία Πιγκουΐνων 3ης ΟΑΝ.ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Την Κυριακήν 11 Απριλίου έγινε μία μεγάλη εκδρομή του ΣΕΠ υπό την ηγεσίαν της Α.Β.Υ. του διαδόχου Παύλου. Την ίδια ημέρα έγινε η ορκομωσία της ομάδος Μενιδίου. Εις την νέαν ομάδα ευχόμεθα καλήν επιτυχίαν εις την προσκοπικήν της σταδιοδρομίαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Εάν θέλετε Abat-jours με προσκοπικάς παραστάσεις και με εξαίρετον εργασίαν απευθυνθείτε εις την ενωμοτίαν ΑΛΚΥΟΝΩΝ της 3ης ΟΝΑ αντί ευτελεστάτης τιμής.

ΓΑΜΟΣ ΑΚΕΛΑ (το 1937)
Την Πέμπτην 9 Σεπτεμβρίου ετελέσθησαν οι γάμοι του Ακέλα της Αγέλης Λυκοπούλων της 3ης Ο.Α.Π. κ. Αλ. Σαράτσογλου μετά της Αρχηγού της 2ας ομάδος Οδηγών Φ. Ζαφειροπούλου. Εις τους νεονύμφους ευχόμεθα παν καταθύμιον.

Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
Πρώτη ημερησία εκδρομή εις Μπογιάτι - Γκούριζαν Πρώτη εικοσιπενταετία, 1913 -1938 Οκτώβριος 1937 ΙΤΕΑ - ΔΕΛΦΟΙ


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.