44 / 15-5-18


Την προσεχή Πέμπτην και ώρα 5 μ.μ. τακτική συγκέντρωσις της ομάδος εις την Λέσχη. Θέμα: Κατάρτησις επαναληπτικού επί της αναβίωσης των Μαθητευομένων. Ναυτικαί γνώσεις προσκόπων. Παίγνια και άσματα.
Ημερησία Διαταγή 1ης Ιουνίου 1918 : ...Θα διανεμηθώσι δηλώσεις δια την μεγάλην εκδρομήν της ομάδος ή και διάφοροι πληροφορίαι περί ταύτης.

Ημερησία Διαταγή της 2ας Ιουνίου ( 10 ήμερη Κατασκήνωση 1918)
Η ομάς θα εκδράμει εις θέσιν <<Γλυφάδα>> από της προσεχούς Τετάρτης 6ης τ. μ. μέχρι και της προσεχούς Πέμπτης 15ης τ.μ. Είναι όμως δυνατόν να ελαττωθεί ή να παραταθεί η εκεί διαμονή αναλόγως των περιστάσεων και ιδία των τροφίμων. Αύριον Δευτέραν ώραν 5 μ.μ. δέον να φέρωσιν εις την Λέσχην της ομάδος και παραδώσωσιν εις τον αποθηκάριον της ομάδος τα εξής είδη:
1) 2 κουβέρτας τυλιγμένας ομού εις 16 μέρη δεδεμένας και καταλαμβάνουσας όσον το δυνατόν μικρότερον χώρον.
2) 350 δρ. ορύζης - 400 δρ. μπιζελίων - 300 δρ. φασολίων ή ρεβυθίων - 2 οκ. πατάτες - 150 δρ. ελαίου - 2 πλάκες σοκολάτα Παυλίδου και 1 κουτί γάλακτος Βλάχας - 4 αυγά άβραστα - εν κυτίον κρέατος <<Γαλλικού Στρατού>> - εν κυτίον Σαρδέλλες - ολίγον άλας - 3 κρεμμύδια - ολίγο βούτυρο & επτά δρχ. διά συμπληρωματικά έξοδα αγοράς τροφίμων, μεταφορικών κ.τ.λ.
3) Τον σάκκον της ράχεως περιέχοντα 1) τον Άρτον εκάστου, Τετάρτης, Πέμπτης, Παρασκευής και Σαββάτου ήτοι περισσότερον των 2 οκάδων. 2) Μαχαίρι, πηρούνι, ποτήρι ή φλυτζάνι μετάλλινα, 2 πετσέτες φαγητού, εν προσόψιον, τεμάχιον σάπωνος και δια πλύσιμον ρούχων και κτένι. 3) Βελόνες, κλωστές διάφορες, κομβία και ψαλίδιον. 4) 3 ζεύγη περικνημίδων, 3 ρινομάνδυλα, εν υποκάμισον εσωτερικόν εκτός του φερομένου και εν εσώβρακον. 5) Παντελόνι του λουτρού, μία πετσέτα παληά (πατσαβούρα) για διαφόρους χρήσεις. 7) Συτιοδόχη, πιάτο μετάλλινο. 8) Όλοι ανεξαιρέτως τετράδιον δια την συμπλήρωσιν των Ναυτικών Γνώσεων ως και ιδιαίτερον σημειωματάριον και μολυβδοκόνδυλον. 9) Βούρτσα δια τα δόντια και γνωστά εις αυτόν είδη πρώτων βοηθειών. 10) Οιονδήποτε φανόν έχει έκαστος. 11) Αντίσκηνον όσοι έχουν με όλα του τα εξαρτήματα.
Κατά την ημέραν της αναχωρήσεως οι πρόσκοποι θα φέρωσι μεθ. εαυτών πλήρη στολήν, κοντόν, υδροδοχείον, επανωφόριον απαραίτητον, σφυρίκτραν, ναυτικά σήματα, σουγιάν, τεμάχιον σπάγγου, σπίρτα, πέλεκυν οι δικαιούμενοι, σχοινίον και διόπτρα οι έχοντες.
Η αναχώρηση θα γίνει την Τετάρτην 6ην τ.μ. και ώραν 4ην μ.μ. δια του τροχιοδρόμου Αθηνών - Παλαιού Φαλήρου.

Προηγούμενη

Περιεχόμενα
Επόμενη
41 / 1-5-18 Πρώτη εικοσιπενταετία, 1913 -1938 52 / 11-6-18


(C) Copyright 1913-2002 3η Ο.Α.Ν. Επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση από browsers του WWW και παρόμοια προγράμματα. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος.